Pravidla třídy

1. Dbáme na bezpečnost
2. Hlásíme se
3. Chováme se slušně
4. Mluví jeden
5. Nevykřikujeme
6. Pohybujeme se klidně
7. Pomáháme si
8. Posloucháme a nasloucháme
9. Pracujeme tiše
10. Přemýšlíme
11. Připravujeme se včas
12. Respektujeme se
13. Udržujeme pořádek