Omluvenky

Podle školního řádu má být každý žák řádně omluven do 3 dnů. K omlouvání žáků můžete využít níže uvedený formulář, telefonní číslo, nebo email třídní učitelky. Uveďte prosím, jak dlouho bude třeťák ve škole nepřítomen a jakým způsobem si vyzvednete učivo, které je třeba během nepřítomnosti doplnit. Obědy je třeba odhlásit na tel. čísle 722 207 002.