Doplnění – témata k VPP z ČJ a Ma

Ma:  sčítání, odčítání, násobení, dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, slovní úlohy

ČJ : vyjmenovaná slova, doplňování textu, slovní druhy, určování podmětu a přísudku ve větě, věta a souvětí.